Втора Национална Конференция за Редки Болести 2011

Регистрационни такси *:

Ранна регистрация
(до 15 юни)
Късна регистрация
(до 15 юли)
Регистрация на място
40 лева 60 лева 80 лева

Таксата включва достъп до всички конферентни сесии и работни срещи, конферента папка, книга с резюмета, кафе-паузи и гала-вечеря.

Платена такса участие не подлежи на възстановяване при отмяна на регистрацията на участника.

Таксата за ранна и късна регистрация се заплаща по банков път на следната банкова сметка:
Получател: БАПОН
Общинска банка АД
IBAN: BG89 SOMB 9130 1032 0805 01
BIC: SOMBBGSF

Във вносната бележка се пише задължително името на участника, чията такса се заплаща.

* Членове на Национален алианс на хора с редки болести и Асоциация на студентите по медицина в България са освободени от регистрационна такса при направена ранна регистрация.


РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА
Титла/степен
Име*
Фамилия*
Институция
Длъжност
Катедра/клиника/отделение
Град*
Пощенски код*
Адрес*
Електронна поща*
Телефон за контакт
Регистрационна категория*
Участие с постер/резюме
Съгласни ли сте името ви да бъде включено в официалния списък на участниците?
Допълнителна помощ за хора с увреждания
Желаете ли да ви бъде издадена фактура за регистрационната такса?

Политика по отношение
на личните данни*

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН) като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване.

     
Контролен въпрос:
Моля въведете символите от картинката по горе за потвърждение,с малки букви на латиница
 

Полетата със звезда * трябва да бъдат попълнени задължително, за да бъде регистрационната ви форма валидна. При попълнена и изпратена форма, както и внесена такса за участие ще получите обратно e-mail за потвърждение на регистрацията ви.

Ако се нуждаете от допълнителна информация, моля не се колебайте да се свържете с нас на e-mail info@raredis.org.Copyright ©2011 • www.raredis.org • Всички права запазени