Втора Национална Конференция за Редки Болести 2011

Tрябва да имате валидна регистрация за конференцията, за да може да участвате с постер!

    Обща информация за резюмета и постери

  • Краен срок за предаване на резюметата: 31 юли 2011
  • Предадените резюмета ще бъдат включени в сборник, който участниците ще получат по пощата след конференцията.
  • Изисквания за постерите: Постерите трябва да бъдат с размери 70/110 см. Те ще бъдат изложени на 9-11 септември 2011. При изпращане на резюмето ще бъде указван номерът на съответния постер.
  • Само научни постери за редки болести или редки форми на разпространени заболявания ще бъдат включени в конферентната програма!

ФОРМА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РЕЗЮМЕ
Титла/степен
Име
Фамилия
Електронна поща
Телефон
Резюме (максимум 250 думи)

Заглавие
Автор(и)
Институция
Въведение

Материали и методи
Резултати
Дискусия

Защита на личните данни

Лични данни са всяка информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност. Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН) като организатор на конференцията е длъжна и се ангажира да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити вашите лични данни от нерегламентирано използване.

     
Контролен въпрос:
Моля въведете символите от картинката по горе за потвърждение,с малки букви на латиница
 

 Copyright ©2011 • www.raredis.org • Всички права запазени