Втора Национална Конференция за Редки Болести 2011

Ден 2
10 септември (събота)

Последна актуализация - 22 август 2011 г.

9.00 Сесия 3
Диагностика и лечение на редки болести

Молекулно кариотипиране при редки болести, Проф. Драга Тончева
Невромускулни заболявания в детска възраст, Доц. Иван Иванов
Перспективи за заместителните терапии при редките болести, Доц. Радка Тинчева
Биологична терапия при редки болести, Проф. Людмила Матева
Резултати от сравнително българо-италианско проучване за смъртността при пациенти с акромегалия, Д-р Емил Начев

10.30 Кафе-пауза
11.00 Сесия 4
Редките болести в хематологията (пленарна сесия)

Бета-таласемия – клинично представяне и лечение, Доц. Валерия Калева
Имунна Тромбоцитопения – новости в диагностиката и лечението, Доц. Жанет Грудева-Попова
Шерлок Холмс подход при пациенти със спленомегалия, тромбоцитопения, анемия и костна симптоматика или как да открием истинския виновник сред обичайните заподозрени, Проф. Стефан Горанов
Хронична миелоидна левкемия, тирозинкиназни инхибитори и бременност, Доц. Жанет Грудева-Попова
Профилактично лечение при хемофилия, Доц. Валерия Калева

12.30 Пауза
14.00 Сесия 5
Редките болести в хематологията (научна сесия)

Желязо-хелатираща терапия при пациенти с Таласемия майор – съвременни подходи и резултати, М. Рангелова, Д. Стоянова, С. Ахмед, В. Хрисчев, Д. Василева, Ст. Тошков, Г. Михайлов, Др. Бобев
Анемия на Фанкони - клинични прояви и поведение, M. Белчева, В. Калева, Х. Христозова, Б. Аврамова, А. Стоянова, М. Спасова, П. Чакърова
Проследяване на минимална резидуална болест при деца с остра лимфобластна левкемия – начални резултати, Х. Бурнусузов, М. Спасова, М. Мурджева, А. Стоянова, И. Мумджиев

15.30 Кафе-пауза
16.00 Сесия 6
Рехабилитация и интеграция при редките болести

Медицинската рехабилитация при редките болести, Д-р Радостина Симеонова
Ролята на психолога за мултидисциплинарния подход към редките болести, Марияна Ангелова

19.30 Гала-вечеря

13.00
Бизнес зала 1
Проект BURQOL-RD

Цели и задачи на BURQOL-RD, Доц. Румен Стефанов
Планирани дейности на BURQOL-RD, Георги Искров
Онлайн въпросници на BURQOL-RD, Лилия Попова

15.00 Кафе-пауза
15.30
Бизнес зала 1
Проект BURQOL-RD

Включване и участие на пациенти в BURQOL-RD, Георги Искров
Въпроси и отговори за BURQOL-RD, доц. Румен Стефанов, Георги Искров, Лилия Попова

18.00 Край

 

Възможни са промени, затова следете сайта на конференцията, за да се информирате своевременно. Залите ще бъдат обявени допълнително.

 Copyright ©2011 • www.raredis.org • Всички права запазени