Втора Национална Конференция за Редки Болести 2011

   Българска асоциация за промоция на образование и наука (БАПОН), заедно със своите партньори в лицето на пациенти, лекари, медии и индустрия винаги е отстоявала две фундаментални цели – повече информираност и прозрачност за проблемите на пациенти и лекари, свързани с редките болести; придържане и прилагане без компромиси на европейските норми и практики в тази област. Втората национална конференция за редки болести продължава тази традиция и ще внесе своя принос в защитата на тези два принципа.

   В този контекст, основните акценти във Втората национална конференция ще бъдат:

     - Епидемиологични регистри за редки болести

     - Добри практики за профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на редки болести

     - Здравна политика и здравно законодателство, касаещо редките болести

     - Подобряване достъпа до лекарства сираци в България

     - Постижения на Националната програма за редки болести

     - Европейски проекти и програми за редки болести

     Надяваме се на Вашето активно участие в този важен научен форум.

Нашите предишни конференции Важни дати
   

Ранна регистрация - 15 юни 2011

Късна регистрация - 15 юли 2011

Краен срок за изпращане на резюмета и постери - 31 юли 2011

     

 Copyright ©2011 • www.raredis.org • Всички права запазени